Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Prywatnej Szkoły Komputerowej Arkadiusza Sobackiego

27 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Prywatnej Szkoły Komputerowej Arkadiusz Sobacki do nieruchomości w Nadarzynie, gmina Pełczyce.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Postępowanie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej, dlatego bieg określonego wyżej terminu może rozpocząć się i trwać także w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15 zzs ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)).

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1.      przeprowadzenia przebudowy należących do Operatora instalacji telekomunikacyjnych Budynków oraz anten wykorzystujących zakres częstotliwości 5 GHz,
2.      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej,
3.      korzystania z energii elektrycznej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.134.2017”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.04.2020 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2020 14:07