Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o.

2 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o. o. do nieruchomości położonych w Szepietowie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3a, 3b, 3c, 3d, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1. wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków,

2. wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych Budynków,

3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.60.2020”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.02.2021 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 15:08