Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

7 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu II decyzji częściowej w sprawie ustalenia warunków dostępu Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionych na niej budynków stanowiących własność Bakalion sp. z o.o., w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
2)    korzystania z energii elektrycznej, w celu wykonywania uprawnień opisanych w decyzji.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę uregulowania dostępu określonego Umową najmu z dnia 4 kwietnia 2000 r., której przedmiotem był najem pomieszczenia o powierzchni 5,40 m2.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu II decyzji częściowej w sprawie DHRT.WWM.6171.111.2017 kończącej postępowanie”.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 07.09.2018 13:00