Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A.  do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Bobrzyńskiego 43b i 45b.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Orange Polska S.A. jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku z kabli światłowodowych, 
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.156.2017”.  
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.01.2018 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2018 14:52