Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

5 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Rzeszowie 
i posadowionych na nich budynków, zarządzanych przez Spółdzielnię „Zodiak”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii światłowodowej,
2) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Jednocześnie projekt zakłada odmowę dostępu do części nieruchomości oraz posadowionych na nich budynków, polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnych wykorzystujących kable światłowodowe.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.32.2017.”

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.07.2018 10:55