Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Józefa Wybickiego nr 1 i 3, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 197.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 21.12.17 13:05
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:12