Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

6 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Kielcach, w tym do posadowionych na nich budynków zarządzanych przez Andrzeja Trojnar prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Zarządzania Nieruchomościami „SALDO PLUS”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
- wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynków,
- wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków, 
- utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji  telekomunikacyjnych Budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.296.2016”.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 06.06.2018 13:00