Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

8 września 2022 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC[1]) stosowanego przez Orange Polska S.A. (OPL) w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji („Rynek 3a”) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w  stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego („Rynek 3b”).

Prezes UKE przeprowadza konsultacje projektu decyzji z uwagi na prowadzoną w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej politykę transparentności działań oraz celem realizacji wytycznych wynikających z EKŁE[2] w zakresie zwiększenia przez państwa członkowskie przejrzystości swoich procedur i metod działania, stosowanych w zakresie łączności elektronicznej.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WORK.609.1.2022”.  

Wyniki konsultacji poprzez publikację niezastrzeżonych stanowisk konsultacyjnych zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 

[1] ang. Weighted Average Cost of Capital.

[2] Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.09.2022 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022 14:09