Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla  Netia S.A.

8 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami 46, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości  w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą posadowionej na nieruchomości i w budynkach infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Netia i stanowiącej jej własność. Dodatkowo projekt decyzji zakłada umorzenie w części dotyczącej ustalenia warunków dostępu w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą pozostałej na nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.159.2019”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.10.2021 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021 11:34