Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

27 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku oraz wznoszonego na nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji przedsiębiorca telekomunikacyjny Netia S.A. jest uprawniony do:

  1.      wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku będącego w budowie,
  2.      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych budynków,
  3.      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy oraz instalacji telekomunikacyjnej budynku w budowie.

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku, który został już ukończony.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.26.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Z uwagi na umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku oraz wznoszonego na nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach, konsultacje decyzji zostały zakończone przed upływem wyznaczonego terminu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 27.09.2021 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2021 12:18