Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża postępowanie konsultacyjne niniejszego projektu decyzji o 4 dni.

 

15 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Trzebini, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonym na niej budynku
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Netia S.A. jest uprawniona do:
1.    wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2.    wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
3.    utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.41.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.06.2020 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2020 11:30