Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.07.2020 11:28 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
08.06.2020 11:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji