Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

3 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netii S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce" w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)    wykonania elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków w postaci okablowania z kabli światłowodowych wraz z osprzętem instalacyjnym, pomiędzy punktami styku w budynkach a skrzynkami G-fast MDU (moduł służący do zmiany sygnału optycznego na sygnał po parach miedzianych) na poziomie -1 budynków, od których odchodzą instalacje miedziane Operatora,
2)    wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
3)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.182.2018”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: .

Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu.

Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 03.01.2020 14:20