Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netfala Mariusz Chmielewski

31 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Mariusza Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Netfala Mariusz Chmielewski do  nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim, w tym do wznoszonego na niej budynku oznaczonego literą „E”, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji, Netfala Mariusz Chmielewski jest uprawniony do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2) korzystania z punktu styku w budynku,
3) wykorzystywania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.72.2020”.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.08.2020 13:55