Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Naszasiec.net Kraków Damian Murzynowski

5 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Damiana Murzynowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NASZASIEC.NET Kraków Damian Murzynowski (dalej „NaszaSiec.Net”) do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Osiedle Szklane Domy 1.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji NaszaSiec.Net jest uprawniona do:
1) doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza oraz instalacji telekomunikacyjnej znajdującej się w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.21.2017”.  

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.06.2018 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018 13:45