Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MSWiA

Konsultacje projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rezerwacji częstotliwości z zakresów  22,008 – 22,022 GHz oraz 23,016 – 23,030 GHz na kolejny okres.

18 sierpnia 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 22,088 – 22,022 GHz oraz 23,016 – 23,030 GHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-21/10(3), zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-21/10(5), na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”). 

Konsultacje potrwają 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w pliku załączonym poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące projektu decyzji dokonującej rezerwacji częstotliwości z zakresów częstotliwości  22,088 – 22,022 GHz oraz 23,016 – 23,030 GHz na kolejny okres”.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2)    na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matułka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.08.2020 09:05