Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Michał Szczyglowski Spidernet

21 lutego 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości gruntowych położonych w Częstochowie przy ul. Leśmiana 7A, Lipowej 45 oraz Brzozowej 42, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Metalurg” z siedzibą w Częstochowie.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.3.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.02.2018 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:33