Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Michał Szczyglowski Spidernet

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Oskara Lange 5 oraz Al. Armii Krajowej 82, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 194.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 15.12.17 14:20
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:11