Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MetroLine

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” w Warszawie zapewni MetroLine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostęp do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 85, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Ponadto zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE odmawia umożliwienia Operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w postaci okablowania z kabli miedzianych, ponieważ umożliwienie Operatorowi wybudowania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej jest wystarczające do zapewnienia telekomunikacji w budynku. 
Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 201.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 28.12.17 13:45
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:19