Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Marcin Moczulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Matronix

9 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany następujących umów:

  1. Umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej nr OBB/OME/UIE/KWL/092/2017 z dnia 24.10.2017 r. w zakresie zmiany § 5 ust. 1 i 2;
  2. Umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej nr OBB/OME/UIE/KWL/008/2018 z dnia 25.01.2018 r. w zakresie zmiany § 5 ust. 1 i 2;
  3. Umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej nr 2019/UP/TD/GLOME/03764 z dnia 22.03.2019 r. w zakresie zmiany § 5 ust. 1,

zawartych pomiędzy Moczulski Marcin Matronix a Tauron Dystrybucja S.A.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.10.2022”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.06.2022 13:10