Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole

22 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. 3 Maja 53.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz jest uprawniona do:
1)    wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowej światłowodowej,
2)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku.

Ponadto projekt zakłada odmowę umożliwienia Operatorowi wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.194.2017”.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 22.06.2018 14:35