Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Hiacyntowej 1 segment 3B.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych,
  2. wykonania okablowania z kabli światłowodowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.116.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.02.2018 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2018 07:33