Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
30.10.2020 10:17 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
30.10.2020 09:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji