Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET sp. c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

8 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla wspólniczek KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Hiacyntowej 1A bud. Nr 4

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

   1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego,

2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,

3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.117.2017”. 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 08.03.18 09:35
Aktualizacja informacji: 04.04.18 14:27