Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

15 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynków położonych w Koninie i Golinie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1. wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych,
2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w lokalizacjach: Konin ul. Kolska 18 i 20 oraz Golina ul. Kolejowa 1, 
3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy i instalacji.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu dla Operatora polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych w pozostałych budynkach, których dotyczy postępowanie.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.303.2016”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.02.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2019 15:17