Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz

20 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Kole przy ul. Cegielnianej 32A i 32B, w tym do budynków posadowionych na nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych budynków wykonanych przy użyciu kabli miedzianych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
2)    korzystania z energii elektrycznej, w celu wykonywania uprawnień opisanych w niniejszej decyzji.
Projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku Operatora w zakresie możliwości wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.31.2019”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 20.01.2020 11:30