Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z. o.o.

W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 951/6, 989/2, 992/3, 993/5, 953/6, 988/5, 987/2, 994/2, 995/3, 985/1, 986/2, 984/4, obręb 11 – Śródmieście, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.
 
Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.
 
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.125.2018”.
 
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 25.01.2019 11:55