Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

16 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości obejmujących działki ewidencyjne o numerach: 235/14, 235/15, 235/16, obręb 12 w Białymstoku, w tym do wybudowanych na nich bądź obecnie będących w budowie budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji, Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków na jednej z nieruchomości,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych Budynków na jednej z nieruchomości,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.158.2017”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.01.2019 10:45