Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

17 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o. do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II obejmującej działki ewidencyjne numer 1105/26, 1105/28, 514/2 i 1104/2 w obrębie 4, należących do Rogowski Development Nova sp. z o.o. Dwójka sp. k., w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Koba sp. z o.o. jest uprawniona do:

1) wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
2) doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej i przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.86.2018”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.10.2018 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 11:09