Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości Podlaskiej Spółdzielni Pracy „Jubilat” w Białymstoku, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do: 

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.

Ponadto projekt decyzji zakłada odmowę umożliwienia Operatorowi wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 195.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 15.12.17 14:45
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:14