Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Itekom sp. z o.o.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Itekom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Jesionowej 1A oraz ul. Jesionowej 1B, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania radiowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, poprzez zamontowanie na dachach budynków systemów bezprzewodowych w postaci urządzeń nadawczo-odbiorczych zamontowanych na masztach o wysokości do 3 m,
  2. korzystania z punktów styku w budynkach, poprzez połączenie wybudowanych w ramach realizacji postanowień decyzji przyłączy telekomunikacyjnych z instalacjami telekomunikacyjnymi budynków, w przypadku późniejszego uzyskania przez  Operatora dostępu do instalacji telekomunikacyjnych znajdujących się w budynkach,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do punktów styku znajdujących się w Budynkach,
  4. wykorzystania istniejących w budynkach instalacji elektrycznych w celu zasilenia Infrastruktury.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 198.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.12.2017 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:13