Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Itekom sp. z o.o.

18 maja  br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Itekom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Mirkowie przy ul. Azaliowej 2-48.

Zgodnie z projektem decyzji Itekom sp. z o.o. jest uprawniona do:
1. wykonania  radiowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2. korzystania z punktów styku w budynkach,
3. utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwani awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
4. korzystania z energii elektrycznej w celu wykonywania uprawnień.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.75.2017”.  

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.05.2018 11:35