Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

23 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie do nieruchomości położonych w Krakowie, w tym do posadowionych/wznoszonych na nich budynków przy ul. Lipskiej 4, 6, 8.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji ISTS sp. z o. o. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych,
  2. korzystania z punktów styku, poprzez połączenie przyłączy z punktami styku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.142.2017”. 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.01.2018 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:26