Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

11 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Krakowie przy ul. Włoskiej 12 oraz przy ul. Gołaśka 43 i 43a, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 

Konsultacje potrwają 30 dni.

 

Zgodnie z projektem decyzji ISTS sp. z o.o. jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. korzystania z punktów styku w budynkach,
  3. wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

Projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku Operatora w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.88.2019”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 11.03.2021 07:25