Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

17 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wniosku ISI sp. z o.o. o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 29B w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji ISI sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. korzystania z punktu styku w budynku,
  3. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnej budynku należącej do właściciela budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości w tym do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.263.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:  Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.10.2023 12:30