Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

7 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Warszawie, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości przy ul. Plac Konesera 6 i 6A, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji ISI sp. z o.o. jest uprawniona do: 

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w postaci urządzeń nadawczo-odbiorczych, zamontowanych na dachach budynków tj. Anten, wraz z liniami kablowymi światłowodowymi zakończonymi w punktach styku łączącymi Anteny z punktami styku,
  2. wykorzystania punktów styku w budynkach,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów doprowadzonych do budynków przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.261.2021”.


W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.02.2024 08:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2024 08:04