Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Inea S.A.

4 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Inea S.A. do nieruchomości położonej w miejscowości Mnichowice 55, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)  wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku

2)  wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,

3)  utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji i przyłącza telekomunikacyjnego,

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.28.2019”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Joanna Sikora
Data publikacji: 04.07.2019 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2019 14:05