Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Inea S.A.

23 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Inea S.A. do nieruchomości w Skoroszewie 35C, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
 
Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)  wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku
2)  wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
3)  utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji i przyłącza telekomunikacyjnego,
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.30.2019”. 
 
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.05.2019 12:20