Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

12 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu do nieruchomości i budynku położonego w miejscowości Jarocin przy ul. Leszczyce 21, zarządzanego przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej,
2) korzystania z punktu styku w budynku,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.9.2019”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Edyta Lange-Jończyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 12.04.19 09:15
Aktualizacja informacji: 19.04.19 09:45