Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Idealan sp. z o.o.

27 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Idealan sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)         doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2)         wykonania instalacji telekomunikacyjnej  w jednym z budynków objętych wnioskiem,
3)         utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada także odmowę umożliwienia Idealan sp. z o.o. wykonania instalacji telekomunikacyjnbych w części budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.202.2017”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Justyna Suchowierska-Kusz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.02.2020 10:50