Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

21 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zmiany „Umowy o wykonanie, eksploatację i zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną na zasobach Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białymstoku”, zawartej w dniu 13 października 2011 r. pomiędzy HomeNet Technologies sp. z o.o. a Białostocką Spółdzielnią Mieszkaniową.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie usunięcia postanowień o odpłatności.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.68.2020”.  
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:   Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 21.06.2021 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2021 15:38