Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Gminy Lwówek

16 listopada 2017 r. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne projektu decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Lwówek usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej.

Usługa ma być oferowana 200 gospodarstwom domowym i w 27 jednostkach organizacyjnych w zakresie realizowanego projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Lwówek usługi dostępu do Internetu.

Usługa bezpłatnego dostępu do internetu świadczona będzie zgodnie z warunkami wskazanymi w ww. projekcie.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 179.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 16.11.17 13:40
Aktualizacja informacji: 09.04.18 10:48