Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla G-Net T. Serwatka W. Rakoniewski sp.j.

19 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany umowy zawartej w dniu 4 stycznia 2017 r.  pomiędzy G-Net T. Serwatka W. Rakoniewski sp.j. a Spółdzielnią Mieszkaniową w Wołczynie.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE zmienia umowę w ten sposób, że:

  1. nadaje nowe brzmienie § 4 ust. 4 umowy: „ 4. Dostęp, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy jest nieodpłatny.”
  2. dodaje w § 4 Umowy ust. 5 w brzmieniu „5. Operator zobowiązany jest do: a) ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z niniejszej umowy, b) zwrotu Udostępniającemu wydatków, które Udostępniający poniesie w związku  z wykonywaniem przez Operatora uprawnień wynikających z niniejszej umowy.”

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.220.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.01.2018 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2018 14:15