Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla FREENET TELECOM sp. z o. o.

10 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla FREENET TELECOM sp. z o. o.  do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, w tym do budynku posadowionego lub wznoszonego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 

Konsultacje potrwają 30 dni.

 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)      wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,

2)      wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii światłowodowej,

3)       utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Projekt decyzji zakłada także, umorzenie postępowania w części dotyczącej umożliwienia korzystania z punktu styku i wykorzystania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego oraz istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.4.2021”. 

 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr // uke.gov.pl">. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 10.03.2021 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2021 09:43