Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Firmy Handlowo-Usługowej BALMONT Monika Bała

29 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Firmy Handlowo-Usługowej BALMONT Monika Bała do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym posadowionego na niej budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej ”VIVA PIAST” ul. Powstańców 86 w Krakowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. korzystania z punktu styku w budynku,
  3. wykorzystania należącej do Udostępniającego światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  4. utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza, w tym kanalizacji kablowych, jeśli Operator wykona je na podstawie decyzji, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Operatora usług telekomunikacyjnych,
  5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.78.2023”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.04.2024 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2024 12:28