Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla FineMEDIA s.c.

21 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu FineMEDIA s.c. Wojciecha Wrona, Grzegorza Kałuża s.c. do nieruchomości, w tym do budynków, Wspólnoty Mieszkaniowej „Wilanowska 63,65,67,69” we Wrocławiu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność FineMEDIA s.c.


Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład infrastruktury.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.125.2017”.  
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.05.2018 13:00