Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Fiberhost S.A.  

13 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Fiberhost S.A. do nieruchomości położonej w miejscowości Czermin 23, gmina Bralin, w tym do budynku położonego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Fiberhost S.A. jest uprawniony do:

1.     wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,

2.     doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku, aż do punktu styku w budynku,

3.     korzystania z punktu styku w budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku,

4.     utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów doprowadzonego do budynku przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.86.2019”.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:  Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 13.06.2023 14:10