Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Fibee I sp. z o.o.

26 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Fibee I sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Głubczycach przy ul. Stromej 4a, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,

2. korzystania z punktu styku w budynku

3. utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Operatora usług telekomunikacyjnych,

4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

Konsultacje potrwają 30 dni.                                                                                     

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.41.2023”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Mitka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.03.2024 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2024 11:17