Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla FIBEE I sp. z o.o.

8 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla FIBEE I sp. z o.o. do nieruchomości i budynku zlokalizowanego we Wronowie przy pl. Warszawskiej 85, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji FIBEE I sp. z o.o. jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.274.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Zakrzewska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 08.07.2022 13:05