Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

13 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J. z siedzibą w Kleosinie do nieruchomości w Białymstoku należących do Rutkowski Development sp. j., w tym do wybudowanych na nich bądź obecnie będących w budowie budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Euronet Norbert Saniewski Sp. J. jest uprawniona do:

1) wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
2) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.26.2018”.
Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.06.2018 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2018 12:17